Het Kantoor

Profiel
Rechtspraktijk Nederland is een klein en ambitieus juridisch advieskantoor. Onze dienstverlening is deskundig, voortvarend en betrokken. Het belang van de cliënt staat daarbij steeds voorop.
Onze cliënten zijn ondernemers, instellingen en particulieren.
Onze werkwijze wordt getypeerd door kwaliteit, heldere communicatie, een op resultaat gerichte no-nonsense-aanpak en betrokkenheid bij de cliënt. Onze kleinschaligheid heeft voor cliënten voordelen: korte communicatielijnen en, door het ontbreken van hoge overheadkosten, een scherpe tariefstelling.

Juridisch deskundig
Wij bieden u 41 jaar ervaring in de juridische wereld. Hierdoor kunnen wij snel tot de kern van het probleem doordringen, doortastend handelen en een juridisch betrouwbaar en eerlijk advies geven.

Oplossingsgericht
Onze no-nonsense-aanpak is gericht op het oplossen van uw probleem. Wij denken daarbij creatief met u mee. Als uw probleem snel en eenvoudig in onderling overleg kan worden opgelost, dan is een juridische procedure te vermijden. Blijkt echter een procedure wél noodzakelijk, dan vindt u baat bij onze ruime proceservaring, bij de burgerlijke rechter maar ook bij de arbitrage-instituten.

Betrokken
Wij vinden betrokkenheid bij de cliënt en van de cliënt essentieel voor een goede dienstverlening. Dit betekent: aandacht voor de achtergrond van uw probleem, duidelijke afspraken over de aanpak van de zaak en een inschatting van het te verwachten resultaat. De zaak wordt in overleg met u behandeld, stukken worden eerst in concept aan u voorgelegd en u wordt steeds op de hoogte gehouden van het verloop van de zaak.