Disclaimer

Disclaimer   

                                                                                     

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of  misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van dhr. H.A. Albersen is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij De Rechtspraktijk Nederland.

Op deze website wordt u algemene informatie aangeboden omtrent de diensten van De Rechtspraktijk Nederland. Hoewel  De Rechtspraktijk Nederland de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht neemt bij de samenstelling alsmede bij het onderhoud van de op deze website verstrekte informatie, kan De Rechtspraktijk Nederland niet garanderen dat deze informatie altijd volledig juist, compleet en actueel is. De Rechtspraktijk Nederland  aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor enige schade welke ontstaat door gebruikmaking van, het vertrouwen op of handelingen verricht naar aanleiding van de op deze website versterkte informatie.

De op onze website verstrekte informatie dient niet te worden beschouwd als een juridisch of ander professioneel advies. U dient derhalve op grond van deze informatie geen zelfstandige handelingen te verrichten zonder ons voorafgaand deskundig advies.