Verschil tussen maatschap en VOF gaat verdwijnen

Vermoedelijk met ingang van 01-01-2020 zal het verschil tussen maatschap en VOF verdwijnen.

Straks vallen onder de personenvennootschap nog maar 2 rechtsvormen: 1. vennootschap 2. commanditaire vennootschap De maatschap en de vennootschap onder firma blijven qua naam bestaan, maar de verschillen verdwijnen. Straks zijn de vennoten hoofdelijk (ieder voor het geheel) aansprakelijk voor de hele schuld. Het wordt mogelijk om aanspraak op winst te verpanden.

Bij een opdracht voor de vennootschap kan de aansprakelijkheid worden beperkt tot de vennoot aan wie de opdracht uitdrukkelijk is toevertrouwd.

Daarnaast bieden de nieuwe regels de mogelijkheid om de personenvennootschap rechtspersoonlijkheid toe te kennen.