Gaat u personeel aannemen?

Gaat u personeel aannemen?

Gaat u personeel aannemen? Dan krijgt u als werkgever te maken met loonheffingen. Dat zijn premies werknemersverzekeringen, inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet en loonbelasting/premie volksverzekeringen.

Uw administratie aanpassen

U bent verplicht:

  • de dag voor de 1e werkdag van een werknemer al zijn gegevens voor de loonheffingen hebben ontvangen.
  • de dag voor de 1e werkdag de identiteit van de medewerker vaststellen en een kopie maken van zijn identiteitsbewijs.
  • een loonstaat maken.

Loonstaat

Voor iedere werknemer moet u een loonstaat invullen. U vult op de loonstaat gegevens in die belangrijk zijn voor de loonbelasting, de premie volksverzekeringen en de premies werknemersverzekeringen. Voor loonstaten bestaat een model, dat u kunt downloaden van belastingdienst.nl. U hoeft het model niet te gebruiken. Als u zelf een loonstaat maakt, moet u daarop wel dezelfde gegevens zetten als op de modelloonstaat.

Loonstrook

U moet ook:

  • uw werknemer periodiek een loonstrook toesturen
  • 1 keer per jaar een jaaropgaaf voor uw werknemer maken, waarin zijn inkomensgegevens staan.

U moet ook bijhouden welke (onbelaste) kostenvergoedingen u uw werknemer geeft.

Over de eisen die gelden voor de administratie van een werkgever, heeft de Belastingdienst een handboek uitgegeven. U leest meer in het Handboek Loonheffingen.

Heeft u vragen over arbeidsrecht of over het aannemen van personeel? Stelt u ze gerust.

herman@derechtsrpaktijknederlan.nl