Data Protection Officer

AVG

Sinds vorig jaar (2018) is de Algemene Verordening gegevensbescherming (AVG) van kracht. Deze wet eist zorgvuldige omgang met persoonsgegevens, op straffe van hoge boetes.

De Rechtspraktijk Nederland heeft nu haar eigen data protection officer (DPA) die ook extern, voor u beschikbaar is.

Onze data protection officer is een onafhankelijk en deskundig jurist die toeziet op de omgang met persoonsgegevens binnen uw organisatie en controleert of uw organisatie voldoet aan de wet en eventuele andere toepasselijke regelgeving.

De Rechtspraktijk Nederland heeft nu haar eigen data protection officer (DPA) voor u beschikbaar.  Wij bieden u ervaren en deskundige hulp, zoals u dat op andere gebieden  reeds van ons gewend bent.

Naast toezicht heeft de data protection officer ook adviserende taken. Hij  kan onder meer het personeel trainen en bijstaan bij vragen over privacy en persoonsgegevens.

Ook kan hij fungeren als het eerste aanspreekpunt voor de mensen wiens persoonsgegevens door uw organisatie worden verwerkt.

Onze privacy officer opereert en rapporteert onafhankelijk en direct aan het hoogste management in uw organisatie.  Alleen hiermee kunt u garanderen dat de privacy officer écht toeziet op wat er gebeurt. De data protection officer heeft echter geen vetorecht of bevoegdheid om in te grijpen, dit is uiteindelijk de taak van de directie van uw organisatie.

Voor meer info kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen.

H.A. Albersen

tel: 06 193 717 26

mail: herman@derechtspraktijknederland.nl