Onze werkwijze

ONZE WERKWIJZE           

Een duurzame relatie

Wij streven altijd naar een duurzame relatie met onze cliënten. Onze juristen staan u als dossierbehandelaar rechtstreeks te woord. Dat heeft als voordeel dat u de jurist kent en andersom. Zo kan in een vroeg stadium op juridische kwesties worden geanticipeerd en kan snel adequaat advies worden verstrekt. U voorkomt zo dure en lang slepende procedures.

Vrijblijvend oriënterend gesprek, zonder kosten

Wij bieden de mogelijkheid om in een oriënterend gesprek uw situatie te bespreken. Een afspraak kan altijd op korte termijn worden gemaakt.

Second opinion

Ook geven wij een second opinion voor vragen op juridisch gebied en/of in het kader van ondernemingsvraagstukken.

Kosten en tarieven

Wij declareren het uurtarief dat bij de intake met u wordt afgesproken. Bij het bepalen van de hoogte daarvan is van belang de aard en omvang van uw situatie. Onze tarieven zijn scherp en zeer concurrerend. Wij declareren maandelijks, tenzij anders afgesproken, zodat de kosten inzichtelijk blijven.