TE KOOP ICT-dienstverlenend bedrijf Regio Salland – Overijssel

Financiële informatie

Omzet indicatie:                                                      Indicatie overnamebedrag:

€ 100.000 –  € 200.000                                    vertrouwelijk

Resultaat voor belasting:                                   Aantal medewerkers (in FTE)

vertrouwelijk                                                            2

 

Bedrijfshistorie / achtergrond

De onderneming bestaat 22 jaar en ontwikkelt controleprogramma’s en markeringssystemen voor het analyseren van gegevens uit één of meerdere databases. De programma’s toetsen de volledigheid en juistheid van die  gegevens.

Activiteiten van het  bedrijf 

De onderneming slaat bruggen tussen de wensen en/of problemen op het vakgebied van haar opdrachtgevers en de IT. Er wordt meegedacht met de opdrachtgevers die in verschillende branches werkzaam zijn. Telkens worden nieuwe uitdagingen aangegaan om opdrachtgevers van dienst te zijn met software waardoor werkzaamheden sneller, handiger, efficiënter en kwalitatief beter kunnen worden uitgevoerd en beheerst.

Indien u geïnteresseerd bent in deze onderneming kunt u contact met mij opnemen:

T : 0619371726

E : herman@derechtspraktijknederland.nl

Vanaf 25 mei 2018 is de AVG Privacywet van toepassing

Vanaf 25 mei 2018 is deze nieuwe privacywet van toepassing en ook bedrijven/organisaties  moeten hier aan voldoen. Maar echter nog maar weinig bedrijven/organisaties  zijn er echt actief mee bezig. Het is dan ook een complex vraagstuk. Toch is het van groot belang dat men op de hoogte  is van de privacyregels  en daar naar handelt.  Er is een bestuurdersaansprakelijkheid en de boetes zijn fors!

Is uw  bedrijf/organisatie “AVG compliant” ?

Achtergrond
De nieuwe AVG (Algemene verordening gegevensbescherming) heeft een tweeledig doel:

  • Bewustwording van de risico’s die onzorgvuldig omgaan met persoonsgegevens met zich meebrengt.
  • Meer verplichtingen voor alle instanties die persoonsgegevens opslaan of verwerken.                                                                                                             
    De wet wordt gehandhaafd door de Autoriteit Persoonsgegevens. Zij voeren de controles uit en nemen maatregelen wanneer er een datalek heeft plaatsgevonden terwijl de betrokken organisatie buiten de vastgelegde procedures heeft gehandeld.
Voorkom boetes
De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) – in het Engels bekend als de General Data Protection Regulation (GDPR) – vervangt per 25 mei 2018 de huidige privacywetgeving.
De AVG bevat regels voor het (automatisch) verwerken van persoonsgegevens.
Deze nieuwe Europese privacywet dwingt u als ondernemer tot meer actie en maatregelen wanneer u gegevens over klanten, personeel of andere personen vastlegt.
Dit geldt voor alle zelfstandige ondernemers.
Ook als u geen personeel in dienst heeft of slechts een paar klanten heeft.
Al bij het versturen van een offerte, factuur of een nieuwsbrief dient u rekening te houden met de wet.
Bereid u daarom goed voor. Zo voorkomt u straks dat de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) u een flinke boete oplegt.
Heeft u vragen? Ik help u graag.

Beperking wettelijke gemeenschap van goederen

Beperking wettelijke gemeenschap van goederen miv 1-1-2018
Een beperkte gemeenschap van goederen wordt de nieuwe standaard van het huwelijksvermogenrecht. Alleen wat beide echtgenoten gedurende het huwelijk hebben opgebouwd valt standaard in de gemeenschap. Het voorhuwelijksvermogen en giften en erfenissen blijven privévermogen. Gezamenlijke bezittingen en schulden van vóór het huwelijk, blijven gemeenschappelijk.